Τι είναι το JUDO

Τι είναι το JUDO

Το Κόντοκαν Τζούντο ιδρύθηκε το 1882 από τον Τζίγκορο Κάνο. Σύμφωνα με τον Κάνο, το υψηλό ιδεώδες της φιλοσοφίας του Τζούντο συνίσταται στην επίτευξη της ανθρώπινης τελειότητας μέσω  της τέχνης αυτής  και την βελτίωση της ανθρωπότητας μέσω του πνεύματος της αμοιβαίας ευημερίας.

Ο Κάνο μελέτησε την τέχνη του τζουτζούτσου μέσα από το οποίο και κατέληξε στην βασική αρχή του: το να κάνει κανείς την πιο αποτελεσματική χρήση της πνευματικής και σωματικής του ενέργειας. Αφαιρώντας από αυτό της τεχνικές που δεν διέπονταν από αυτήν την αρχή δημιούργησε το Τζούντο, την οδό της ηπιότητας. Ονομάστηκε έτσι εφόσον στηρίζεται στην αρχική υποχώρησή μας στην επίθεση του άλλου και στην μετέπειτα αξιοποίηση της ενέργειας και κίνησής του προκειμένου να επιτύχουμε τη νίκη.

Οι αθλητές του τζούντο  "τζουντόκα" ασκούνται στο "ντότζο" (τόπος φώτισης) - πάνω στο "τατάμι" στρώματα ειδικά ώστε να απορροφούν την ένταση από την πρόσκρουση και ενδύονται το "τζουντόγκι".

Το τζούντο εμπεριέχει δύο βασικές μεθόδους άσκησης:
το "κάτα", ένα σύστημα προκαθορισμένων κινήσεων για την εκμάθηση των τεχνικών του αθλήματος και το "ραντόρι" όπου γίνεται η εξάσκηση των τεχνικών ανά δύο, πάντα με προσοχή να μην τραυματίσει ο ένας τον άλλο. Στόχος: η υποταγή του αντιπάλου μέσω της όρθιας πάλης και της πάλης
εδάφους.

Κάποιος ο οποίος εξασκεί το τζούντο ενισχύεται σωματικά, πνευματικά και διανοητικά, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα κάθε επιθετική κίνηση, κάτι το οποίο βρίσκει εφαρμογή και στην καθημερινή ζωή.
Συμμετέχουν όλα τα μέρη του σώματος σε ασκήσεις που έχουν συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. Είναι πλήρης άσκηση που προωθεί την αρμονία, του σώματος και της ηθικής ανάπτυξης.
Αυξάνει την ετοιμότητα, την αποφασιστικότητα, την προνοητικότητα και την εντιμότητα, καθώς κατά την άσκηση θα πρέπει να εντοπιστούν άμεσα οι αδυναμίες του αντιπάλου και να διενεργηθούν τεχνικές στα πλαίσια κανονισμών.
Οξύνει την παρατηρητικότητα, την αυτοπεποίθηση και την λογική, κατά την ορθή επιλογή τεχνικών και εκτέλεσής τους.
Κατακτιέται σε μεγάλο επίπεδο ο σεβασμός μέσω της εθιμοτυπίας και του τρόπου διδασκαλίας του αθλήματος.