Φεστιβάλ Αϊκιντο Άνοιξη 2017

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ Αϊκιντο Άνοιξη 2017 που έγινε στο Ναύπλιο από 27 Απριλίου ως 1 Μαΐου. Σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα φέτος ήταν οι επιδείξεις των δασκάλων των συλλόγων μελών της ΟΑΕ, και είχει μεγάλη επιτυχία.